Pravdivým vyplněním a odesláním objednávky, potvrzuji závazný zájem o účast na workshopu. Po ověření volného místa vám objednávku potvrdíme, zašleme platební příkaz a tímto se stává objednávka závazná. Splatnost objednávky je 3 dny, nepřijímáme žádné platby v hotovosti ani přes platební terminál.

 Jméno, přijmení
 Ulice a č.p.
 Město
 PSČ
 Mobil
 E-mail


Označte čtvereček u vybraného kurzu
cteverecek

Žádný termín kurzů není vypsán.

Souhlas se zasíláním
N E W S L E T T E R U
ano / ne
IP address
"FIRMA" - pokud chcete vystavit fakturu na IČ, vyplňte fakturační údaje.
 
                  

Obchodní podmínky
Potvrzení objednávky je bráno jako uzavření smlouvy a klient je povinen splnit veškeré náležitosti včetně úhrady platby.
Při zrušení objednávky činí storno poplatek 30%, ve lhůtě kratší než 14 dní před konáním se kurzovné nevrací a propadá v plné výši.
Objednaný kurz nelze vyměnit za jiný termín a rovněž nedostavením se na kurz, kurzovné propadá v plné výši a to z důvodu,
že 14 dní před kurzem musíme mít vše připravené, nasmlouvané modelky, popřípadě uhrazené poplatky za pronájmy...
Zrušení účasti na kurzu provedete písemnou formou na adresu: info@foto-workshop.eu z e-mailové adresy uvedené v objednávce.
Zrušení objednávky ze strany klienta není možné na přeložené kurzy z důvodu nařízení vlády nebo Mionisterstva zdravotnictví.
Organizátor si vyhrazuje právo zrušit objednávku a v tomto případě neprodleně vrací 100% zaplacené částky na účet objednatele.